Karlův most je nejstarší most stojící na řece Vltavě a druhý nejstarší dochovaný most vůbec v České republice, který se začal budovat na příkaz krále Karla IV. podle přesného výpočtu královských astrologů 9. července 1357 v 5:31 ráno. Leží na místě přechozího Juditina mostu postaveného v druhé polovině 12. století. Legenda říká, že byly při stavbě do malty přidávány vejce. Pozdější rozbory vědců však tuto teorii vyvrátili. Prokázali však, že se malta zalévala mlékem a vínem. Most byl postupně barokně zdoben sochami a sousošími od významných umělců Matyáše Brauna a Jana Brokofa. Většina soch byla instalována až 300 let po otevření mostu. Most je 515 metrů dlouhý a až 9,5 metrů široký. Je tvořen šestnácti oblouky a třemi věžemi.