Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnější katolická stavba v České republice. Počátky stavby sahají již do první poloviny 10. století, kdy zde stála původní rotunda svatého Víta. I dnes je možné v objektu spatřit základy této stavby. Od svých počátku až do současnosti slouží stavba jako sídlo pražských biskupů, později i arcibiskupů. Svými neustálými úpravami a přestavbami dokumentuje dějiny výtvarného umění a architektury až do první poloviny 20. století. Katedrální gotickou podobu získala stavba za vlády Karla IV. v roce 1344. Velká věž s renesanční hlavicí byla přistavena v druhé polovině 16. století, západní loď pak až na přelomu 19. a 20. století. Na výzdobě katedrály se podílela řada významných českých a slovenských umělců, například A. Mucha, M. Švabinský, J. V. Myslbek aj. V katedrále jsou pohřební významní čeští panovníci a světci. Wikipedie