Zřícenina Zubštejn je skutečně romantické místo na Vysočině, které si určitě zamilujete. Rozsáhlá zřícenina na horském hřbetu je skutečně impozantní, a určitě si výlet na ni užijete. Pojďme si ale převyprávět nejznámější pověst, která se k Zubštejnu pojí. 

Věčná láska mezi Blaženkou a Zbraslavem

Svého času byl pánem hradu Odolen, který vychovával svou jedinou dceru, překrásnou Blaženku. Všichni mládenci na ní mohli oči nechat a i ona se brzy zamilovala do švarného Zbraslava. Přísahali si věčnou lásku a společný život.

Jiný kraj a jiný život

Odolen nicméně trval na tom, že jeho dcera musí poznat panský dvůr a vznešené mravy. Tak Blaženka poprvé okusila omamný a prostopášný život města, do kterého se zamilovala a na Zbraslava zapomněla. Rovnou si našla nového přítele, který jí připadal okouzlující.

Kletba, která změnila všechno

Po návratu na rodný Zubštejn se Blaženka nemohla dočkat, až se vrátí do města ke svému novému milému. Zbraslav byl nešťastný a jeho zlomené srdce volalo o pomoc. Když však uviděl Blaženku odjíždět, cosi se v něm zlomilo a proklel ji: za slíbenou a nenaplněnou lásku, za všechny nešťastné dívky a chlapce, které zradil jejich drahý.

Osamělá smrt v tichém pokoji

Blaženka ve městě štěstí nenalezla. Po několika hezkých chvilkách ji její nový nápadník opustil, a znovu a pak ještě jednou. Smutně vzpomínala na Zubštejn a na Zbraslava, jehož láska byla pravá a čistá. Ale ani po návratu domů se její situace nezlepšila – zhrzený Zbraslav s ní nechtěl nic mít. Blaženka se proto trápila tak dlouho, až nakonec zemřela úplně sama.

Když si milenci v okolí slibují…

Říká se, že duch nešťastné Blaženky stále bloudí po hradbách Zubštejna. Pokud si někde v okolí milenci slinují lásku, ozývá se z hradu výsměšný smích. A pokud se zradí a zapomenou jeden na druhého, pak se z trosek ozývá děsivé kvílení a zvedá se obláček kouře, stejně jako duch Blaženky a její nesplněné lásky.

Zřícenina Zubštejn na mapě