Den Země

Událost Termín
Den Země 22. dubna

Každoročně, dne 22. dubna, se koná slavnostní Den Země, globální akce, jež vyzdvihuje a podporuje ochranu našeho životního prostředí. První zaznamenané oslavy se datují do roku 1970 a od té doby se tento den slaví po celém světě v přes 193 zemích, s organizací Earth Day Network v čele.

Historie

Den Země

Rokem, kdy se začal psát příběh Dne Země, je 1969, kdy na konferenci UNESCO v San Franciscu mírový aktivista John McConnell představil návrh na zavedení zvláštního dne věnovaného naší planetě a konceptu míru. Jako symbolické datum navrhl 21. březen, připomínající rovnováhu mezi dnem a nocí na obou polokoulích. Součástí jeho iniciativy bylo i vytvoření symbolické vlajky Dne Země.

Tento nápad později našel podporu ve společném prohlášení, jehož autorem byl generální tajemník OSN U Thant. O měsíc později americký senátor Gaylord Nelson navrhl celostátní iniciativu pro environmentální osvětu, která se měla konat 22. dubna 1970. Denis Hayes byl pověřen koordinací této události na národní úrovni.

Nelson a Hayes dohodli, že událost bude pojmenována „Den Země“. Za svůj přínos byl Nelson později oceněn prezidentskou medailí svobody. První Den Země se konal pouze v rámci Spojených států, avšak v průběhu následujících let Denis Hayes rozšířil tuto iniciativu i do dalších zemí.

Od roku 1971 převzala OSN zodpovědnost za koordinaci Dne Země. O dvacet let později se ke konceptu přidala celosvětová komunita a 22. duben byl oficiálně vyhlášen Mezinárodním dnem Země.

Od roku 1990 je v České republice také oslavován Den Země. Mezi prvními akcemi byl studentský happening, který spojil symboliku Matky Země s legendou o Blanických rytířích. Účelem bylo podpořit ochranu životního prostředí a bojovat proti problémům jako jsou odpady, klimatické změny a nadměrná spotřeba.

Akci zorganizovala nadace Earthlinks Foundation, která má česko-americký původ. V současné době se Den Země slaví více než miliardou lidí po celém světě, a tím se stává největším svátkem, do kterého jsou zapojeni lidé z různých koutů planety, bez ohledu na jejich původ, víru či národnost.

Aktivity na Den Země

Mezi těmi, kteří se účastní nejvěrněji, jsou mateřské a základní školy. Učitelé na těchto školách se aktivně snaží osvětlovat své žáky o aktuálním stavu životního prostředí, přibližují jim fungování přírody a učí je zodpovědnému přístupu k ochraně životního prostředí. Nejenže je učí třídit odpad a minimalizovat uhlíkovou stopu, ale také je vedou k udržitelnějšímu způsobu života.

Na různých končinách světa se konají pestrobarevné události. Často to jsou festivaly, poklidné procházky městem ve znamení míru, pestré trhy s tematickými náměty a především společné úklidové akce, které spojují množství dobrovolníků.

Rate article
JUPIGO | Užijte si výlety i dovolenou | Jupigo.com