Zřícenina Zubštejn je skutečně romantické místo na Vysočině, které si určitě zamilujete. Rozsáhlá zřícenina na horském hřbetu je skutečně impozantní, a určitě si výlet na ni užijete. Pojďme si ale převyprávět nejznámější pověst, která se k Zubštejnu pojí. 

Zubštejn o lásce a kletbě

Zubštejn, Autor: Spalletti, Zdroj: Wikimedia Commons, Licence CC-BY-SA-3.0

Věčná láska mezi Blaženkou a Zbraslavem

Svého času byl pánem hradu Odolen, který vychovával svou jedinou dceru, překrásnou Blaženku. Všichni mládenci na ní mohli oči nechat a i ona se brzy zamilovala do švarného Zbraslava. Přísahali si věčnou lásku a společný život.

Zubštejn, Autor: Paveln4, Zdroj: Wikimedia Commons, Licence CC-BY-SA-3.0

Jiný kraj a jiný život

Odolen nicméně trval na tom, že jeho dcera musí poznat panský dvůr a vznešené mravy. Tak Blaženka poprvé okusila omamný a prostopášný život města, do kterého se zamilovala a na Zbraslava zapomněla. Rovnou si našla nového přítele, který jí připadal okouzlující.

Zubštejn, Autor: Paveln4, Zdroj: Wikimedia Commons, Licence CC-BY-SA-3.0

Kletba, která změnila všechno

Po návratu na rodný Zubštejn se Blaženka nemohla dočkat, až se vrátí do města ke svému novému milému. Zbraslav byl nešťastný a jeho zlomené srdce volalo o pomoc. Když však uviděl Blaženku odjíždět, cosi se v něm zlomilo a proklel ji: za slíbenou a nenaplněnou lásku, za všechny nešťastné dívky a chlapce, které zradil jejich drahý.

Zubštejn, Autor: Le.sou, Zdroj: Wikimedia Commons, Licence CC-BY-SA-3.0

Osamělá smrt v tichém pokoji

Blaženka ve městě štěstí nenalezla. Po několika hezkých chvilkách ji její nový nápadník opustil, a znovu a pak ještě jednou. Smutně vzpomínala na Zbraslava, jehož láska byla pravá a čistá. Ale ani po návratu domů se její situace nezlepšila – zhrzený Zbraslav s ní nechtěl nic mít. Blaženka se proto trápila tak dlouho, až nakonec zemřela úplně sama.

Zubštejn, Autor: Ptrantina , Zdroj: Wikimedia Commons, Licence CC-BY-SA-3.0

Když si milenci v okolí hradu Zubštejn slibují…

Říká se, že duch nešťastné Blaženky stále bloudí po hradbách Zubštejna. Pokud si někde v okolí milenci slinují lásku, ozývá se z hradu výsměšný smích. A pokud se zradí a zapomenou jeden na druhého, pak se z trosek ozývá děsivé kvílení a zvedá se obláček kouře, stejně jako duch Blaženky a její nesplněné lásky.

Zřícenina Zubštejn na mapě