Až bude českým zemím nejhůře, spící vojsko jim vyjede na pomoc… A víte, kolika dalšími jednotkami a divizemi jsou rytíři z hory Blaník jištěni?

Málokteré místo je natolik opředeno pověstmi jako hora Blaník. Všechny malé děti vědí, že v hoře je ukryté vojsko, které vyjede národu na pomoc, až jim bude nejhůř. Ať už pověsti věříte anebo ne, pravdou je, že toto místo má skutečně výjimečnou atmosféru… Na Blaníku totiž skutečně cítíte neobvyklé síly, ať už je definujete jako blanické vojsko anebo ne.

Pověst o blanických rytířích

Pověst praví, že v hoře Blaník dřímá svatováclavské vojsko, které vyjede národu na pomoc, až mu bude nejhůře. Na východním svahu je skála ve tvaru lomeného oblouku a vyvěrá zde také pramen. To je vchod do nitra hory. Pokud nějaký člověk vejde, bude mu to připadat jako jeden den, ale mimo horu uběhne celý rok. Svatováclavské vojsko občas vyráží v noci ven, a ráno po nich nezbyde víc než otisky kopyt koní. Až přijde den, kdy budou rytíři povoláni, všechny stromy uschnou a starý vyschlý dub na vrcholu hory se zazelená, pak svatý Václav povede vojsko proti nepříteli.

Už Keltové uctívali Blaník pro jeho energii

Ať již pověsti věříte anebo ne, Blaník má zkrátka velmi silnou energii. Místní by mohli dlouze vyprávět o tajemných zjeveních a nevysvětlitelných jevech. Je nicméně prokázané, že na vrcholu kopce bývalo keltské hradiště. A jak známo, Keltové uctívali bohy přírody. A co oni mohli interpretovat jako zemskou energii, mohlo být posléze přejato jako vidina vojska, spícího uvnitř hory.

Stavby na Blaníku podléhají rychlému rozkladu

Blaník rozdělujeme na Malý a Velký Blaník – a velký Blaník je ten mytický. Co je zvláštní, je fakt, že žádná stavba na Blaníku nevydržela úplně dlouho. V 16. století byl  na Malém Blaníku vybudován kostel, a po 60 letech se rozpadl na ruiny. O 200 let později zde byla vystavěna kaple, jež znovu zchátrala poměrně rychle – ze středu bývalé kaple nyní vyrůstá Velký Mnich, státem chráněný smrk. Dnes na vrcholu stojí rozhledna ze 60. let – její předchůdkyně se zhroutila jako domeček z karet.

Spící vojsko jako populární fenomén

Legendy o spícím vojsku nejsou ale v Evropě nic neobvyklého – například Rakousko má svou vlastní horu s vlastním vojskem. Ale mnoho jich najdeme i u nás! Blaník je velmi populární legenda, ale nejsou v tomto ohledu sami. Jsou jištěni jižními jednotkami na Šumavě na Boubíně a v Hadí hoře u Blatné. Ze západu jsou podporováni jízdní jednotkou v Chodově u Domažlic a sever je pokryt vojsky v Házmburku u Litoměřic a v Ralsku u Mimoně. Moravu chrání speciální divize v Hostýně. A nezapomeňme na buňky samotného blanického vojska, které jsou v Čisté u Svitav a další jednotka v Kunětické hoře u Pardubic.

Oficiální stránky

Wikipedie

Rate article
JUPIGO | Užijte si výlety i dovolenou | Jupigo.com