Tip na výlet Sirotčí hrádek – Legenda o Orphanovi, kvůli jehož životu bylo vyvražděno obyvatelstvo hrádku. Slyšte strašlivé vyprávění o masové vraždě, sebevraždě, zmaru a šílentsví

Sirotčí hrádek je romantická gotická zřícenina, která se pyšní zbytky své zašlé slávy v Pálavských vrších. Doporučujeme vám tento tip na výlet – jedinečné místo je oázou odpočinku a relaxace, jeho historie je nanejvýš znepokojivá. Růžový hrad (jak se také hrádku říká) je obestřen krvavou legendou, která vás donutí přemýšlet nad zříceninou z úplně jiného pohledu.

Laskavý pán na Růžovém hradě

Legenda praví, že hrad kdysi patřil templářskému řádu a byl spravován laskavým pánem Čičosem. Pán byl nejen laskavý, ale také oblíbený a ohleduplný. Pojal tedy za choť svou milovanou ženu Růženu, nechal všude kolem hradu vysázet růže a těšil se na narození svého prvorozeného syna.

Když osud zasáhne tvrdou a nemilosrdnou rukou

Čičos byl v tomto požehnaném čase povolán do války. Protože se ale jeho syn měl narodit každým dnem, odmítl vojenskou službu a zůstal se svou rodinou. Na hrádek přijel komtur, který hodlal vymáhat potrestání neposlušného pána. Byl dokonce požádán o pokřtění dítěte, pro něž vybral jméno Orphanus (v překladu sirotek).

Když byl Sirotčí hrádek naplněn křikem a zoufalstvím

Pro dokončení svého záměru hned po křtu Orphana nechal komtur popravit Čičose, čímž všem ukázal svou krutost a krvavý záměr. Manželce Růženě zoufalstvím puklo srdce, protože nemohla přežít komturův krutý úmysl. Komtur následně odvezl nemluvně pryč z hradu, ale ještě předtím nechal všechny obyvatele hrádku pobít a městečko vypálit.

Orphanus se za mnoho let – jako silný mladík – vrátil na místo, které bylo jeho rodištěm. Nalezl tam pouze jednoho starce, kterému se podařilo nelítostné zabíjení jako zázrakem přežít. A právě on převyprávěl mladému pánovu onu tragickou událost, která následovala tak krátce po jeho narození. Orphanus ovšem neunesl onu zoufalou historii a zbláznil se. Říká se, že od té doby až dodnes, šílený zoufalstvím jezdí po nocích na koni z hrádku na Turold a zpět na Stolovou horu.

Tip na výlet – Sirotčí hrádek

Sirotčí hrádek Wikipedie

Rate article
JUPIGO | Užijte si výlety i dovolenou | Jupigo.com