Terezín a temné stíny minulosti

Terezín je jednou z nejstrašnějších částí naší minulosti. Slavné a hrůzné heslo Arbeit macht frei neviselo pouze v Terezíně, ale také v Osvětimi a na dalších místech. Vzhledem k tomu, že tahle tragická lekce o lidské zrůdnosti a nevšímavosti nám už byla udělena, neměli bychom na ni zapomenout, ale vzít si z ní ponaučení.

  Památník Terezín, který připomíná zločiny proti lidskosti

Město Terezín sloužilo během druhé světové války jako internační tábor židů a mezistanice do vyhlazovacích táborů. Tábor byl zřízen v roce 1941 v původní vojenské pevnosti z konce 18. století. Památník Terezín zde připomíná tuto tragickou událost a je jí věnována samostatná expozice se sbírkami písemných dokladů, obrazovými materiály, uměleckými díly vězňů a dalšími předměty.

Muzeum ghetta – detail konečného řešení židovské otázky

Muzeum ghetta je jedna z expozic Památníku Terezín. Je zde zřízena expozice zaměřená na tragickou událost tzv. konečného řešení židovské otázky za druhé světové války. Expozice vznikala v kooperaci přímo s bývalými vězni, a proto přináší autentické informace o tehdejším životě v internačních a koncentračních táborech. Mimo to jsou zde pořádány pravidelné výstavy.

Magdeburská kasárna

Magdeburská kasárna sloužila v době druhé světové války potřebám židovské samosprávy a oddělením zajišťujícím celkový chod internačního tábora Terezín. Dnes je zde zřízena výstava věnovaná především kulturnímu dění v ghettu. Ta je rozdělena na hudbu, výtvarné umění, literární tvorbu či divadlo.

Terezínské krematorium a hřbitov

Terezínské krematorium určené ke spalování zemřelých vězňů převážně židovského původu z místního ghetta. Bylo v provozu od října 1942 až do konce války. Před vybudováním krematoria se mrtví pochovávali na hřbitově, který se nachází v bezprostřední blízkosti krematoria.

Pohřbívalo se zde jak v jednotlivých, tak i hromadných, hrobech. V prostorách krematoria je dnes zřízena expozice zaměřená na úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu. Hřbitov má dnes parkovou pietní úpravu a je volně přístupný veřejnosti.

Přečtěte si také: Tajemství Drábských světniček, které obestírá mystično a tajemno

Rate article
JUPIGO | Užijte si výlety i dovolenou | Jupigo.com