ČESKÝ RÁJ – Výlety – Tajemství Drábských světniček Český ráj

Český ráj nemusíme jistě nikomu představovat, ale poblíž Mnichova hradiště najdete skutečný unikát. Pískovcové masy a bloky najdete na nejednom místě, ale zde nám naši předci zanechali něco navíc – skalní pevnosti, které jsou do pískovců vytesané. Až budete labyrintem procházet, bude vás mrazit z pomyšlení, čeho všeho byly světničky svědkem.

  1. Pozůstatky doby kamenné
  2. Kámen, dřevo a statečná srdce
  3. Drábské světničky jako maják naděje, když všechno selhalo
  4. Co ze světniček zbylo?
  5. Stinná stránka slávy

Český ráj – Pozůstatky z doby kamenné

Český ráj je úchvatné místo, ale Drábské světničky jsou výjimečné pro celou ČR. Nálezy zde ukazují, že lidé místo osídlili již 3000 let před naším letopočtem. Čas šel dál a s ním se měnilo i osídlení – zhruba ve 12. st. před naším letopočtem zde bylo vybudováno opevněné hradiště.

Kámen, dřevo a statečná srdce

I Slované Český ráj a Drábské světničky vnímali jako místo bezpečí – stvořili zde celkem tři hradní celky – na sobě nezávislé, ale přesto koordinované opevnění, které bylo navzájem spojeno dřevěnými mostky a lávkami. Mimo skalních světniček zde byla i dřevěná stavení, po kterých dnes pochopitelně není ani památky.

Drábské světničky jako maják naděje, když všechno selhalo

Obzvláště Drábky byly díky své poloze prakticky nedobytné, a lidé se tam uchýlili v době husitských válek – i přesto, že se často diskutuje, zda byli obývány spojenci nebo nepřáteli husitů. Tato doba byla poslední čas, kdy byly Drábské světničky natrvalo obývány – ale říká se, že lide poskytly úkryt v době třicetileté války, stejně jako partyzánům v době 2. sv. války.

Co ze světniček zbylo?

Má se za to, že komplex původně tvořilo přibližně 30 světniček vytesaných do skály. Dnes najdeme pozůstatky zhruba 18 z nich, stejně jako zbytky 7 dřevěných stavení a 6 konstrukcí mostů. Dále můžete vidět, co zbylo z palisády a pěti chodeb, vytesaných přímo do pískovce. V muzeu Mnichovské hradiště však najdete model, který připomíná původní vzhled Drábských světniček.

Stinná stránka slávy

Drábské světničky jsou jedním z nejvyhledávanějších míst v Českém ráji. To s sebou však nese jednu nevýhodu – světničky nám mizí z povrchu světa. Pískovec není ideální materiál, protože se erozí drolí, a neustálé kroky návštěvníků tento proces ještě urychlují. Pokud se tam tedy vypravíte, buďte opatrní ke všemu kolem sebe.

Přečtěte si také: Co bychom se báli, na Prachovské skály… Kouzelná místa, při jejichž návštěvě se tají dech!

Doporučujeme také navštívit tyto restaurace:

RESTAURACE Liberec

RESTAURACE Olomouc

RESTAURACE Pardubice

Rate article
JUPIGO | Užijte si výlety i dovolenou | Jupigo.com