Mikroregion Kahan je jedním z nejkrásnějších koutů České republiky. Schován ve stínu Brna a neprávem přehlížen při cestách na jižní Moravu, nabízí tento malebný kout na rozhraní Jihomoravského kraje a Vysočiny pestrou nabídku volnočasových aktivit, ze kterých si vybere doslova každý. Jižní Morava! 

Zdroj: Instagram, Autor: alois_pampeliska

Důl s nejkvalitnějším černým uhlím

Název Kahan odkazuje k bohaté hornické minulosti. Na území mikroregionu se totiž nachází rosicko-oslavanský uhelný revír, který je sice jedním z nejmenších v Česku, ale zato se zde těžilo nejkvalitnější černé uhlí. Těžba byla zastavena v roce 1992, ale dodnes ji tu připomíná celá řada zaniklých dolů se zachovalými těžními věžemi, úzkokolejná trať nebo expozice hornictví v oslavanském zámku.

Zdroj: Instagram, Autor: shukishu

Pověsti o permonících

Nejhlubší štoly dosahují hloubky až 1,5 kilometru a podle pověstí v nich dosud žijí permoníci. Za těmito malými skřítky se ostatně můžete vydat díky projektu S Kahanem za permoníky, který vás po jejich stopách povede buď pěšky, na kole nebo speciálním parním vláčkem. Odkazu hornictví se totiž věnuje také stálá výstava Muzea průmyslových expozic ve Zbýšově s ukázkami úzkokolejných lokomotiv a vagónů. Těmi se můžete projet podle jízdního řádu, který naleznete na www.mpz.cz.

Nejen uhlí, ale taky houby

Kopečky zvlněná krajina poskytuje krásné vyhlídky na upravené obce nebo smíšené lesy, ve kterých na podzim není nouze o bohaté houbařské úlovky. Celý mikroregion je vyhlášeným houbařským rájem a jsou zde ty pravé houbařské žně.

Zdroj: Instagram, Autor: ralphdavies

Historické památky a kříže

V mikroregionu Kahan najdete také nepřeberné množství kulturních památek. Mezi nejzajímavější patří Pamětní kříž k odchodu Napoleonovi armády, který byl vztyčen, když francouzi odcházeli domů. Najdete tu ale nejrůznější kapličky a kříže, pamětní desky i kostelíky.

Zdroj: Instagram, Autor: denisahlavunkova

Tady se ani chvilku nezahálí

Mikroregion Kahan je kouzelným místem s rozmanitou historií a nabízí nepřeberné možnosti kulturního i sportovního vyžití, které jsou dobře dostupné díky síti značených cyklistických i pěších tras. Sledujte aktuální informace o expozicích, vyhlášených hodových akcích nebo festivalech na mikroregionkahan.cz.

Jižní Morava