Pojďte s námi od Pramenů Vltavy až k soutoku Labe…. Budeme vyprávět příběh o řece jménem Vltava, který vznikl pod taktovkou jednoho z našich největších umělců.

Řeka Vltava dala naší zemi možnost vzrušujících zážitků, nespočet okamžiků, kdy obdivujeme její krásu a také spoustu osobní inspirace. Jednou takovou inspirací se stala i pro známého skladatele Bedřicha Smetany, který dílo zkomponoval přesně podle toku řeky. Pojďte se s námi projít po stopách symfonického díla a toku Vltavy.

Přirozené spojení řeky, přírody a člověka

Smetanova Vltava si v základu všímá samotné řeky – jak se pramínky postupně spojují, jak se řeka dravě dere korytem a jak teče kolem krásných starobylých hradů. Ve skladbě je ale mnohem víc! Ukazuje spojení rodící se řeky, krajiny a přírody, stejně jako i povahy českého člověka, který k ní neodmyslitelně patří. Pojďme už tedy na Šumavu, kde řeka pramení!

Studená a Teplá Vltava, prolínající se v dokonalé harmonii

Slyšíte dvě flétny, které představují prameny řeky Vltavy – Teplou a Studenou. Cítíte, jak jsou ty prameny svěží a jiskřivé, jak rozverně přeskakují přes kameny. Z ničeho nic se oba pramínky spojují v jeden, cítíte, jak se obtáčejí a prolínají v dokonalé harmonii. Pramen Vltavy ve vás vzbudí zvědavost, sílu a vůli jít kupředu. Cítíte, jak pramen pozvolna zrychluje a nabývá na síle… A teď, jste si jisti, že to přijde!

Když se z potůčku stává řeka

Ten slavný hudební motiv poznají všichni, i když ho třeba nebudou umět zařadit. Ten slavný motiv, který odhalí řeku v celé své kráse a důstojnosti. Cítíte, že má široké koryto a teče zvolna, beze spěchu – to je ta chvíle, kdy se zrodila řeka. Téměř s královskou pýchou se vine krajem, začíná dramaticky zrychlovat, i když neztrácí noblesu… Když konečně narazí na člověka.

Troubení lovců a veselá polka

Lesy se rozléhá troubení lovců a řeka již tedy dorazila k lidským obydlím. Vltava je odhodlaná, protože je součástí tohoto světa a přírody. A to už se proplétá českými vesničkami, z jejichž domů zní oslavy a veselá polka. Den se ale nachýlill a sluníčko už zapadá.

Stříbrné světlo měsíce a rusalky tančíčí s bosýma nohama

Řeka teče ale i během noci! Svit měsíce se stříbrně odráží na vodní hladině a stromy vrhají potemnělé stíny. Cítíte, že v tuto noc všude kolem tančí rusalky, s bosýma noha a s šaty lehkými jako vodní pěna. Rozeznáte i siluety starobylých hradů, dmoucí se svou zašlou slávou. Slunce vychází a ráno se rozezní onou slavnou melodií Vltavy.

Dravé a nebezpečné Svatojánské proudy

Řeka je v místech slavných Svatojánských proudů, které byly tak známé svou divokostí a nebezpečím, že se o nich zpívá v nejedné písni. Řeka musí bojovat, aby se dostala skrz, nabírá na intenzitě a dramatičnosti. Svádí velmi těžký boj, ale je odhodlaná a nevzdává se, až se rozezní vítězné fanráry a řeka se valí směrem ku Praze (dnes jsou Svatojánské proudy pohřbeny pod Vltavskou přehradou).

Vyšehrad a královská Praha

Vltava protéká Prahou pod Vyšehradem, za ústřední melodie Vyšehrad, která je zvučná a noblesní. Cítíte hrdost a pýchu královského města v každé vlnce, v každé vteřině. Následně Vltava opuští Prahu a mizí nám v dáli, aby se spojila do jednoho toku s Labe.

Wikipedie

Rate article
JUPIGO | Užijte si výlety i dovolenou | Jupigo.com